GOTOVINA

 MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE

  BESKAMATNI KREDITI ZAPOSLENIMA

u sledećim firmama sa kojima imamo Ugovor o poslovnoj saradnji:

1. Zavod za reumatizam, Jodna banja
2. Elektrovojvodina
3. G.P. Metalno
4. Dnevnik holding a.d.
5. Dnevnik Vojvodina Press-Redakcija
6. Dnevnik Vojvodina Press
7. Vojvođanska banka
8. Erste banka
9. NLB Continental banka
10. DDOR Novi Sad
11. Naučni institut za veterinarstvo
12. NIS – stručne službe
13. EKO PETROL+ Begeč
14. RTV Vojvodina
15. JGSP Novi Sad
16. Izvršno Veće Vojvodine

PONUDA FIRMAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI

Stomatološka ordinacija „Mirković“ u cilju unapređivanja oralnog, a tako i opšteg zdravlja, nudi firmama sklapanje ugovora o poslovnoj saradnji. On bi obuhvatao redovne besplatne preglede kao i sve vrste stomatoloških usluga na sledeći način:

Mogućnost odloženog plaćanja do 10 mesečnih rata, u zavisnosti od stomatološkog rada, putem administrativne zabrane (odbijanja sa ličnog dohotka zaposlenih na mesečnom nivou i uplaćivanje na račun ordinacije, do potpunog izmirivanja duga).
Mogućnost da firma uplaćuje unapred dogovoren iznos na godišnjem nivou, za koji će zaposlenicima biti omogućeni stomatološki pregledi i dijagnostika, ukazivanje prve pomoći kod akutnih bolnih stanja, a za ostale intervencije, cene niže od standardnih.
Mogućnost internog zdravstvenog osiguranja, gde bi firma zaposlenicima podmirivala deo troškova za izvršene usluge, a deo bi pao na teret zaposlenih.
Mogućnost internog kreditiranja zaposlenih, gde bi firma po uplati sredstava ordinaciji za troškove intervencije, kasnije odbijala sredstva sa ličnog dohotka zaposlenih prema međusobnom dogovoru.