Parodontologija, oralna hirurgija i implantologija

implantologija paradontologija hirurgija usluge

PARODONTOLOGIJA

Paradontologija je deo stomatologije koji se bavi potpornim aparatom zuba (zubno meso, kost, vlakna oko zuba). Hronični parodontitis ili parodontoza danas je uz karijes najraširenija bolest usne šupljine. Može dovesti do nestanka kosti oko zuba i gubitkom samog zuba. Mi pružamo skidanje čvrstih i mekih naslaga, obradu parodontalnih džepova, regenerativne metode stvaranja nove kosti, transplantacije kosti unutar usne šupljine, itd. Parodontologija je danas sve više estetska grana hirurgije u stomatologiji.
Pružamo mnoge zahvate za poboljšanje estetike mekih tkiva.

ORALNA HIRURGIJA

Pružamo sve vrste oralno hirurških zahvata, od vađenja zuba do malih hirurških intervencija, od predprotetske pripreme do pripreme za implantate.

IMPLANTOLOGIJA

Implantologija je najzahtevniji i najnapredniji deo stomatologije. U pitanju je ugradnja (usađivanje) veštačkih zuba, implantata u viličnu kost na mestu gde nedostaju zubi. U našoj ordinaciji se ugrađuje vrhunski sistem implantata C-TECH, kao i MINI IMPLANTATI – C-TECH, koji se odlikuju ugradnjom bez hirurške intervencije i povoljnom cenom. Našim pacijentima pre terapije pružamo detaljne informacije o postupku i faktorima uspeha same terapije pre donošenja konačne odluke. Nakon završenog rada pružamo im sve informacije o održavanju implantata, te vodimo detaljno praćenje kroz periodične preglede.